+386 41 341 753 info@pleksimo.solutions

Zdrava pisarna  

Zdravi in zadovoljni zaposleni v prijetnem ter pametnem delovnem okolju

 

Podjetje Pleksimo vam ponuja celovite rešitve Programa promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene in uvedbo napredenih tehnologij, ki vam pomagajo ohranjati zdravo delovno okolje in vaše zaposlene spodbujajo k bolj trajnostno naravnanemu načinu dela

V podjetju Pleksimo d.o.o. želimo uvajati tehnološke in ne tehnološke inovacije in rešitve, ki jih prinaša najnovejši razvoj interneta stvari (IoT) v poslovna okolja. Naše podjetje se na tehnološkem področju usmerja v razvoj inovativnih, prilagodljivih in tehnološko naprednih rešitev za inteligentno avtomatizacijo pisarn, pri tem pa želimo slediti trendom trajnostnega in uporabniku prilagojenega življenja.

 

Z našimi rešitvami in pristopi želimo:

Uporabnikom omogočiti, da na preprost in razumljiv način dobijo informacije o  rabi energije in energetski učinkovitosti, kakovosti notranjega okolja, vzorcev obnašanja in vsakdanjih navadah. S tem želimo motivirati uporabnike, da spreminjajo navade v smeri bolj zdravih, ekoloških in trajnostnih navad za ohranjanje zdravja in okolja.

S pomočjo IKT tehnologije in različnih pametnih naprav omogočiti uporabnikom oblikovanje energetsko varčnih in uporabnikovim navadam prilagojenih režimov ogrevanja, hlajenja, zračenja, osvetljevanja, senčenja,… ki hkrati omogočajo večanje udobja in zmanjšanje rabe energije.

Spodbujati uporabo sodobnih tehnologij, aplikacij in novih poslovnih modelov za doseganje trajnostno naravnanih rešitev in navad.

Naša vizija je…

da s prepletom strokovnjakov z različnih tehničnih področij (elektrotehnika, informatika, arhitektura, gradbeništvo, psihologi, sociologi, zdravstveni in športni delavci.) in prepletom različnih tehnologij, naprav in proizvajalcev ponudimo celovite  rešitve za uvedbo t.i. ambientne inteligence prilagojene trajnostnim potrebam posameznika in skupnosti. v okolja

Organizacijam poleg vpeljave tehnoloških rešitev za energetsko varčne rešitve ponujamo tudi pomoč in svetovanje za vpeljavo Programa promocije zdravja na delovnem mestu, ki se povezuje ambientalno inteligenco s potrebami in zahtevami posameznika in skrbjo za njegovo zdravje.

Preko analize zdravja in delovnega okolja podjetja ugotovimo problematiko na področju zdravja, počutja vseh zaposlenih in možnosti za bolj trajnostno uporabo delovnih prostorov. To je podlaga za izdelavo Programa zdravja in /ali programa uvedbe pametne pisarne. Če vemo kje je težava, lahko pripravimo res učinkovit programa za spremembo navad, bolj zdravo delo oz. odpravljanje težav. Prva faza Programa bolj analitična spremljamo podatke o bolniški odsotnosti, poškodbah, invalidnosti, fluktuaciji, rezultatih preventivnih pregledov zaposlenih, preučimo pa tudi, kakšne so ergonomske razmere za delo, rezultati pregleda in preizkusov delovne opreme, odnose med zaposlenimi. 

Na podlagi rezultatov analize napravimo načrt, v katerem opredelimo postopke, s katerimi bomo dosegli zastavljene cilje. V načrtu so navedeni vsi ukrepi ali aktivnosti, ki jih v okviru programa načrtujemo skupaj s skupino za zdravje v posameznem podjetju. Sledi izvedba programa zdravja na delovnem mestu, kjer so vključene aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem zaposlenim in se izvajajo za vse zaposlene pod enakimi pogoji. Uvedemo kombinacijo ukrepov sprememb tako fizičnega, kot socialnega okolja, ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.

S pojavom vse večjega števila pametnih naprav, ki lahko merijo kakovosti bivalnega oz,. delovnega okolja in krati s pojavom velikega števila naprav, ki spodbujajo zdrav življenjski slog smo združili tehnologijo in skrb za promocijo zdravja na delovnem mestu tako, da uporabnikom omogočamo informatizacijo in avtomatizacijo procesa promocije zdravja na delovnem mestu z vsemi inovativnimi in zakonsko zahtevanimi postopki in procesi. Poleg tega pa ponujamo še veliko tehnoloških in ne tehnoloških inovacij, ki spodbujajo posameznike k spreminjanjem življenjskih navad in bolj zdravemu in trajnostnemu življenjskemu in delovnemu okolju.

Imate vprašanja? Pokličite nas! Z veseljem vam bomo odgovorili

Pleksimo tehnologije za pametne stavbe d.o.o. Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana 
E: info@pleksimo.solutions M: +386 41 341 753  www.pleksimo.solutions